Aktiviteter med Mångfaldsföretagarna

Mångfaldsföretagarna bjuder regelbundet in till seminarier, nätverksträffar och andra aktiviteter för våra medlemmar. Vi deltar också på mässor och andra evenemang. Är du intresserad av att dela med dig av dina kunskaper? Det kan handla om dina fokusområden eller konsten att driva företag. Kontakta info@mangfaldsforetagarna.se

Aktuella event

Exempel på tidigare event

FÖRELÄSNING OM NORMKRITIK
Lotta Björkman är pedagog, författare och expert på främst normkritisk pedagogik. Hon föreläste för oss och ledde en diskussion. Hur kan vi som på olika sätt arbetar med normkritik förhålla oss till den utveckling som förståelsen av begreppet genomgått för att söka fortsätta bidra till det som ursprungligen var syftet: att med målsättningen att förändra ojämlika maktordningar i samhället synliggöra och ibland ifrågasätta och förändra begränsande normer kopplade till människors och gruppers identitet(er)? Inte till att människor lär sig att säga ”rätt” pronomen eller är rädda för att inte agera normkritiskt ”korrekt”.

UTMANINGAR I FÖRÄNDRINGSARBETE
Vi vill bjuda in våra medlemmar till flera träffar på temat bryggan mellan akademin och oss mångfaldsföretagare. Först ut var KTH där forskarna Anna Wahl och Charlotte Holgersson bjöd in oss till en förmiddag för att prata om de mest utmanande delarna i förändringsarbetet i Sverige idag. Vi startade med en presentation av forskningsläget där vi fick möjlighet att ställa frågor, och sedan ställde KTH:s forskare frågor till oss kring vårt arbetssätt och erfarenheter.

TIPS OCH TRIX FÖR DIGITALA MÖTEN
I samband med coronapandemin uppstod ett ökat behov av att hålla möten digitalt. Vi bjöd in våra medlemmar till en digital utbildning om tips och trix för digitala möten. Mångfaldsföretagaren Ulrika Eklund tog upp välbeprövade tips, metoder och arbetssätt.

LUNCHFÖRELÄSNING OM TILLGÄNGLIGA UTBILDNINGAR
När en av fem har en funktionsnedsättning kan du räkna med att någon av dem sitter i din publik. Åsa Gustafsson delade med sig av tips som gör din föreläsning inkluderande för personer med dyslexi, ADHD, autism, hörsel- och synnedsättningar.

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG
2019 var ett av bokmässans teman jämställdhet och vi passade på att ha en monter. Alla medlemmar var välkomna att stå i montern och visa upp sin verksamhet.

MÅNGFALDSVECKAN I HELSINGBORG
Mångfaldsföretagarna var under 2019 och 2020 medarrangörer till Mångfaldsveckan i Helsingborg. 2019 arrangerade vi ett panelsamtal om mångfald i näringslivet på stadsbiblioteket och bjöd in allmänheten att komma och lyssna. Vi har även haft ett bokbord med medlemmarnas böcker på stadsbiblioteket.

LÄR DIG EXCEL MED OSS
Excel kan vara ett mycket användbart arbetsredskap. Mångfaldsföretagaren Jessica Areborn är riktigt vass på Excel och hon delade med sig av sina kunskaper till oss.

ATT MÖTA MOTSTÅND I FÖRÄNDRINGSARBETE
Med utgångspunkt i sin essä ”Normer, makt och motstånd: ett kalejdoskop” reflekterade Gunilla Edemo över några av de utmaningar som finns i att bedriva ett arbete som utmanar maktordningar i en organisation. Hennes fokus var den praktiska kunskap som krävs av en jämlikhetsarbetare för att hen med klokhet ska kunna hantera motstånd, starka känslor och våld. Mer info: www.edemo.se

Rulla till toppen