Smygstart av Sverigeturné på Personal & Chef

Succé för Mångfaldsföretagarna på Personal & Chef

Personal & Chef är Nordens största mötesplats för alla som leder och utvecklar personal. Mässan startades redan 2012 och är en mötesplats för HR och ledare och vill bidra till att föra utvecklingen i branschen framåt. 2023 gick mässan den 27-28 september på Kistamässan i Stockholm. Seminarieprogrammet vad rikligt påfyllt dessa två dagar med aktuella talare inom en rad olika ämnen

Alla medlemmar hade blivit inbjudna och totalt var vi nio mångfaldsföretagare på plats under branschorganisationens seminariepunkt: Lönsamhet med mångfald och social hållbarhet.

Målet var att deltagarna skulle få chans att öka sin beställarkompetens inom mångfald, jämställdhet och tillgänglighet genom att mingla och lyssna på miniföreläsningar. Alla närvarande medlemmar fick under temat presentera sin verksamhet under 2 minuter, med branschorganisationens ordförande som konferencier. De berättade utifrån sina samlade erfarenheter om framgångsfaktorer som skapar resultat i mångfaldsarbetet.

Deltagarnas nyfikenhet och frågor

Deltagarna fyllde alla platser och vi hoppas att alla fick med sig en ökad förståelse för hur lönsamhet och verksamhetsnytta kan nås genom bättre träffsäkerhet inom inkludering och social hållbarhet. Stämningen var energifylld och intresserad, och deltagarna var inte sena att ställa frågor till panelen.

En fråga vi fick var vilken den största utmaningen vi möter just nu är?

Christina Ahlzén från Medida svarade på frågan främst utifrån sitt arbete med att kartlägga och analysera jämlikhetsfrågor, men trodde att det gäller även andra delar av arbetet med inkludering och mångfald. ”Den största utmaningen är bristen på kommunikation inom organisationen. Kartläggningen görs av en administrativt ansvarig person långt ifrån kärnverksamheten, och därmed går väldigt mycket kunskap och kompetens som finns ute i verksamheterna förlorad.” Berättade Christina.

”Många uppdragsgivare har perfekta genomarbetade strategidokument, handlingsplaner och policyn. Men de efterlevs inte och genomförs inte. Få känner till att dokumenten existerar. Många vet vad som ska göras men inte hur det ska göras.” Var en reflektion som kom från Dennis Kullman, jämställdhets- och mångfaldskonsult.

Vår nyaste medlem Frida Hasselblad från make Equal förklarade det ur hennes perspektiv. ”Jag möter sällan öppet motstånd, snarare är inställningen att vara fördomsfri och behandla alla lika en utmaning. Det kommer ofta från goda intentioner och ett ideal att vilja vara jämlik, men kan istället bromsa utvecklingen. I stort sett all forskning visar snarare att vi människor är rätt dåliga på att behandla alla lika. Så steg 1 för att komma vidare är att landa i insikten om att vi alla har fördomar men att det finns sätt som vi kan minska de negativa effekterna från dem.”

Stort genomslag och många nya kontakter

Under dagarna fick branschorganisationens medlemmar chans att också besöka utställningen på mässan. Det var över 90 utställare och inom allt från bemanning, rekrytering och HR-system till friskvård, utbildningar och kontorslösningar. Utöver detta är mässhallen full av besökare som var ivriga att utveckla sina kompetenser och utforska framtidens HR-landskap.

Alla nöjda och stolta efter det stora genomslaget vi fick. Det var ett genrep inför vår kommande turné och kunde inte startat bättre. Tack alla deltagare. Och framförallt ett stort tack till alla medlemmar som både hjälpt till på distans och som var med och presenterade sitt perspektiv på temat Lönsamhet med mångfald och social hållbarhet.

Nu är turnén officiellt igång och vi har fått mersmak på att göra mer saker tillsammans i branschen, då det skapar ett sånt stort mervärde för alla inblandade att samverka för de frågor vi brinner för.

Medlemmar på plats på Personal & Chef 2023

Gabriella Fägerlind – mångfaldskonsult
Gabriella Fägerlind driver sedan 1999 företaget ImplementDiversity. Gabriella är författare till boken Mångfald i praktiken och stöttar arbetsplatser i praktiska arbete med mångfald och inkludering via seminarier, utbildningar, ”verktygslådor” och rådgivning.

Dennis Kullman – jämställdhets- och mångfaldskonsult
Firma Dennis Kullman drivs av Dennis som är jämställdhets- och mångfaldskonsult och har varit engagerad i och arbetat med jämställdhetsfrågor i över 20 år. Verksamheten utgår från alla diskrimineringsgrunder och har alltid ett normkritiskt perspektiv. Uppdragen skräddarsys efter behov.

Eva Brådhe – affärsutvecklare
Eva Brådhe är grundare av Diversity Board, vars mission är att förändra strukturen i maktens korridorer och få in fler förebilder i näringslivets toppskikt. Målet är att få mer lönsamma bolag och organisationer genom fler perspektiv i ledande positioner. Vi erbjuder därför diversifierade advisory boards, Diversity Executive Search, samt Diversity Academy.

Astrid Deutschmann – jämställdhets- och mångfaldskonsult
Astrid Deutschmann driver Diversity4Growth AB med målet att öka jämställdhet och mångfald i europeiska teknikbolag. Astrid har mer än 25 års internationell erfarenhet av ledande roller inom teknikbranschen och en meritlista av framgångsrika förändringsledningsprojekt inom mjukvaruutveckling och teknisk projektledning.

Christina Ahlzen – jämlikhetskonsult
Medida drivs av Christina Ahlzen. Christina mäter, analyserar och utvecklar verksamheter mot ökad jämlikhet, mångfald och social hållbarhet. Christina är expert på innovativa metoder för att mäta och analysera jämlikhet på arbetsplatser och i samhället, och författare till boken Räkna med jämlikhet.

Lars-Göran Wadén – Tillgänglighetskonsult
Livet rullar vidare drivs av Lars-Göran Wadén arbetar heltid sedan 16 år tillbaka med att hjälpa kommuner, regioner, företag och föreningar att skapa tillväxt genom att göra verksamheten mer tillgänglig för fler. Med inspirerande föreläsningar och kreativa inventeringar ger han kunskap och verktyg för att lyckas.

Åsa Hägglund Larsson – expert social hållbarhet
Åsa Hägglund Larsson, Vd Body Å Brain, Expert inom social hållbarhet, mångfald, diskriminering, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbetssätt. Skapar effektfulla och attraktiva arbetsgivare. Stöttar företag i att skapa arbetsmiljöer där man arbetar aktivt för allas rätt att trivas och må bra i och på arbetet.

Pernilla Alexandersson – vd och normingenjör
Pernilla Alexandersson – vd på Add Gender Normingenjörerna på Add Gender tolkar och rekonstruerar normer och strukturer med utgångspunkt i företagets affärsidé, kundsegment och medarbetare. Pernilla är också ordförande i branschorganisationen Mångfaldsföretagarna.

Frida Hasselblad – Senior jämlikhetskonsult
Med spetskompetens inom ledarskap och organisationsutveckling har Frida utbildat och metodutvecklat inom jämlikhetsfrågor i över 15 år, i ett decennium som VD på Make Equal. Hon stöttar näringslivet och offentlig sektor i strategisk implementering av mångfalds- och inkluderingsfrågor, som t.ex. jämlikhetsdata och kraven enligt CSRD.

En bild på alla mångfaldsföretagare på plats, några sitter och andra står upp, alla ser glada ut. Bakom personerna på bilden finns en presentation med en bild med fler medlemmars loggor samt temat på Personal & Chef.
Rulla till toppen