GDPR

Vi värnar om din personliga integritet. Vår policy beskriver varför och hur vi samlar in och använder din personliga information. Du hittar även information om dina rättigheter.

Ansvarig för personuppgifterna
Mångfaldsföretagarnas, organisationsnummer 802446-1249, har utsett styrelsen till personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvar för att personuppgifter som hanteras i vår verksamhet följer gällande lagstiftning. Du kontaktar personuppgiftsansvarig genom info@mangfaldsforetagarna.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och till vad?

Vi samlar in följande uppgifter:
Namn, mobiltelefon­nummer, mejladresser, postadress samt fakturaadress, företagsnamn och organisationsnummer, medlemsavgift

Vi samlar in uppgifterna i följande situationer:

  • du besöker eller kontaktar oss på någon av våra plattformar
  • du registrerar dig som medlem
  • du deltar i en utbildning vi ordnar
  • via kakor, insamlingsenkäter, anmälningsformulär via hemsidan och våra tjänster

Vi behöver uppgifterna för att:

  • administrera ditt medlemskap och ditt ideella engagemang
  • genomföra aktiviteter och möjliggöra service

Uppgifterna används endast i föreningen och delas inte med tredje part. Mångfaldsföretagarnas styrelsemedlemmar får använda organisationens medlemsregister för att i medlemmarnas intresse maila ut olika typer av kalenderinbjudningar och liknande gällande Mångfaldsföretagarnas verksamhet från den egna företagsmailen.

Dina rättigheter

Du har kostnadsfritt rätt att en gång om året få information om vilka personuppgifter som finns registrerade hos Mångfaldsföretagarna genom att skriftligt beställa ett registerutdrag. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade. De raderas omedelbart men sparas när bokföringslagen så kräver men då används de endast för de ändamålen.
Om du anser att Mångfaldsföretagarna behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till info@mangfaldsforetagarna.se

Rulla till toppen