Normkritik, inkludering och kompetens

Därför finns Mångfaldsföretagarna

BRANSCHORGANISATIONEN MÅNGFALDSFÖRETAGARNA SKA:

  • Öka medlemmarnas kapacitet att utföra ett högkvalitativt jobb, ta sig an omfattande uppdrag och stärka lönsamheten.
  • Öka kompetensen hos medlemsföretagen vad gäller både sakområden och företagande.
  • Öka efterfrågan på branschens tjänster, för att både expandera branschen som helhet och Mångfaldsföretagarnas andel av den.
  • Driva gemensamma frågor gentemot politik, marknad och samhälle.

Vi mångfaldsföretagare

VARJE MEDLEM I BRANSCHORGANISATIONEN MÅNGFALDSFÖRETAGARNA UPPFYLLER NEDANSTÅENDE KRITERIER:

  • Har mångfald, jämlikhet, jämställdhet eller normkritik (exempelvis utifrån diskrimineringsgrunderna) som bärande idé i sin verksamhet.
  • Använder sig av aktuell forskning och erfarenheter från tidigare projekt inom sitt område.
  • Agerar professionellt i kundrelationer samt respekterar kollegor och konkurrenter som professionella och seriösa aktörer.
  • Är lyhörd mot kunden och kundens behov, men utan att ge avkall på sin egen expertis.

Värdegrund

Medlemmarna i Mångfaldsföretagarna står bakom en strukturell och intersektionell definition av begreppen mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det innebär att vi ser hur olika maktordningar samverkar och tillsammans bidrar till människors förutsättningar och möjligheter i samhället. Våra respektive verksamheter ser möjligheten att förändra dessa samhällsstrukturer utifrån ett normkritiskt perspektiv, för att bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Rulla till toppen