Våra medlemmar

Mångfaldsföretagarna är en branschorganisation som samlar landets främsta och mest kunniga företag och aktörer inom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och normkritik. Tillsammans arbetar vi för att stärka branschen och utveckla medlemsföretagens kompetens och kapacitet att utföra kvalitativa uppdrag.

Är du medlem och vill synas här? Skicka in en presentation till info@mangfaldsforetagarna.se

Add Gender

Vi på Add Gender är normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald.
Vi på Add Gender är normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar normer och strukturer med utgångspunkt i företagets affärsidé, kundsegment och medarbetare. Add Gender utgår ifrån genusteori med en intersektionell förståelse i allt vi gör för att bygga broar mellan detta och er verksamhet. Vi utgår alltid från det som redan fungerar bra i verksamheten, och på så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller.

Anna Delsol

Anna Delsol är en senior konsult med lång erfarenhet av strategiskt arbete med jämställdhetsintegrering.
Anna Delsol är en senior konsult med lång erfarenhet av strategiskt arbete med jämställdhetsintegrering och aktiva åtgärder utifrån kraven i diskrimineringslagen. Företaget arbetar med förändringsledning och organisationsutveckling och genomför riktade målgruppsanpassade utbildningar, processledning, analyser, rådgivning och stöd. För ett positivt, utvecklande och hållbart förändringsarbete.

Boarve konsult

Boarve konsult arbetar med att öka kunskapen om tillgänglig information. Specialområdena är lättläst svenska, begriplighet, tillgänglighet, bemötande och mänskliga rättigheter.
Boarve erbjuder utbildningar, föreläsningar, textproduktion, konferensmoderering och projektledning. Jag som äger och driver Boarve konsult heter Ulla Bohman. Jag har över 30 års erfarenhet som utbildare, föreläsare, kommunikatör, inspiratör, projektledare och chef från ideella organisationer, Centrum för lättläst och Myndigheten för tillgängliga medier. Jag är också validerad tillgänglighetskonsult. Det som driver mig är mötet med andra människor och min grundläggande tro på och respekt för allas lika värde.

Body Å Brain

Tycker du att det är viktigt att alla på företaget trivs, mår och producerar bra samt vill stanna hos er? Vill du samtidigt ha en hög lönsamhet?
Ett bra sätt att göra det är att arbeta både strategiskt och praktiskt med social hållbarhet, värderingar, normer, mångfald, jämställdhet, diskriminering, organisatorisk och social arbetsmiljö samt minska stressnivån. Därigenom minskar företagets sjukfrånvaro, personalomsättning och konflikter. Body Å Brain hjälper dig hela vägen genom att kartlägga, skapa handlingsplan, rutiner och skräddarsy åtgärder både på organisatorisk, grupp och individuell nivå. Body Å Brain gör även enskilda workshops, coaching av chefer och medarbetare samt föreläser.

DIVERSITY BOARD

Diversity Boards vision är att föra in mer mångfald och fler förebilder i maktens korridorer och näringslivets toppskikt.
Målet är att få mer lönsamma bolag och organisationer genom fler perspektiv i ledande positioner. Det uppnår vi genom att erbjuda företag och organisationer ett väl sammansatt och handlingskraftigt diversity board som går parallellt med styrelsen och/eller ledningsgruppen för att erbjuda nya perspektiv, ett mer attraktivt och långsiktigt varumärke, samt bättre lönsamhet. Vår kompetenspool består av gårdagens, dagens och morgondagens ledare som alla har spjutspetskompetens inom sitt område och olika perspektiv. Dessutom har de gemenskap i sitt driv och framåtlutning, samt ett engagemang att förändra, och ser möjligheter där andra kanske inte skulle leta. Vi har som mål att alla är styrelseutbildade för noterade bolag.

Diversity4Growth AB

Astrid Deutschmann driver Diversity4Growth AB med fokus på mer lönsamhet, tillväxt och lojala medarbetare i teknikbranschen. Med hjälp av ett effektivt och pragmatiskt mångfaldsarbete kan du ta ditt företag till nya höjder.
Alla har vi fördomar och förutfattade meningar. Jag hjälper er att bli medvetna om era fördomar så att ni kan välja att inte agera på dem. Med ett nytt förhållningssätt kan alla känna sig välkomna. Då kan ni attrahera och behålla de bästa talangerna. Om du * har svårt att attrahera kompetent personal * har missnöjda eller halvnöjda kunder * har problem med medarbetare som slutar kan jag hjälpa dig!

Ekvalita

Ekvalita grundades 2008 och fungerar som en smältdegel och think tank av professionella som arbetar med ett normmedvetet perspektiv för mer rättvisa tillsammans med våra kunder. Vi driver sedan 2019 ett registrerat förlag, där vi ger ut vår egen litteratur.
saknas

Equalate

Equalate har femton års erfarenhet av att driva jämlikhetsutveckling. Vi ger kunskap och verktyg för att nå era mål inom jämställdhet, mångfald och inkludering.
saknas

FABRIK 5

Behöver ni kompetensutveckling inom jämlikhet, inkludering, genus, anti-diskriminering, normer eller kanske allt det nämnda?
Fabrik 5 skräddarsyr utbildningar och föreläsningar för just er, baserat på era tidigare kunskaper och de förutsättningar som råder i er verksamhet.

FIRMA DENNIS KULLMAN

Dennis Kullman är jämställdhets- och mångfaldskonsult och har varit engagerad i och arbetat med jämställdhetsfrågor i över 20 år.
Dennis har verkat som jämställdhets- och mångfaldsexpert i både privat och offentlig sektor som anställd och som konsult. Verksamheten utgår från alla diskrimineringsgrunder och har alltid ett normkritiskt perspektiv. Uppdragen skräddarsys efter behov.

Hyvää kommunikation

Hyvää är din strategiska och normkreativa kommunikationspartner.
Hyvää finns för dig som vill nå fler och jobba mer med strategisk kommunikation. Med spetskompetens inom normkreativ kommunikation är Hyvää ett självklart stöd för dig som också vill satsa på social hållbarhet. Du kan få hjälp med strategisk kommunikation, normkreativ kommunikation och skrivande, samt utbildningar och workshops inom dessa områden. Hyvää drivs av Maria Niemi och uppdragsgivarna verkar främst inom ideell och offentlig sektor.

ImplementDiversity

ImplementDiversity AB drivs sedan 1999 av Gabriella Fägerlind. ImplementDiversitys tjänster omfattar föredrag, utbildningar och rådgivning om hur arbetsplatser praktiskt kan gå till väga i sitt arbete med jämställdhet, mångfald och inkludering.
Vår utgångspunkt är att jämställdhet och mångfald handlar om arbetskraftens sammansättning, men för att lyckas måste fokus också riktas mot arbetsplatsens kultur och arbetsplatsen processer och rutiner. Hur är det hos oss? Hur gör vi hos oss?

JÄMLEAN

JÄMLEAN inkluderar en maktanalys i leaninförande.
Ett lyckat leaninförande bygger på alla medarbetares deltagande i utvecklingsarbetet, detsamma gäller en lyckad jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Detta samband har vi på JÄMLEAN upptäckt. Som första företag i Sverige erbjuder vi er som står inför eller mitt uppe i ett leaninförande en hjälpande hand i att verkligen skapa lean för alla.

JÄMSTÄLLDHETSEXPERTERNA / U EKLUND CONSULTING

Vi driver en nationell strategutbildning ”Konsten att styra mot Agenda 2030 med jämställdhet i fokus” tillsammans med Alma folkhögskola, Jonas Frykman och Lena Johansson.
Vi har mångårig erfarenhet från arbete med jämställdhetsintegrering. UEC erbjuder utbildning, analyser, stöd och rådgivning i arbetet med jämställdhet och jämlikhet. Vi faciliterar möten online och offline, interaktiva metoder som bygger på delaktighet, till exempel Open Space, dialogcafé med mera. Vi är certifierade utbildare från Genuine Contact från USA. Eklund har gett ut ett tjugotal böcker om jämställdhet, inkludering och mötesmetoder.

JÄMSTÄLLT

Jämställt erbjuder utbildningar, material och hjälp kring frågor som jämställdhet, normmedvetet förhållningssätt, normkritik, mångfald och hbtqi.
Vi erbjuder tjänster till företag, skolor, förskolor, organisationer, ESF-projekt och myndigheter. Vi hjälper er att gå från ord till handling. Det har vi gjort sedan 2006.

Leda Jämställd

Leda Jämställt erbjuder utbildningar, verktyg och tjänster för dig som vill utveckla jämställdhetsarbetet i din organisation.
Vi är särskilt inriktade på mansdominerade organisationer inom tillverknings- och basindustrin. Vi tar utgångspunkt i ledarskapet i organisationen och hur det behöver utvecklas för att bli framgångsrik i jämställdhetsarbetet. Våra kunder finns i hela landet och vi har även internationella uppdrag. Företaget ägs och drivs av Susanne Öberg och Karin Nolén.

LIVET RULLAR VIDARE

Sedan 2007 driver jag (Lars-Göran Wadén) ett företag som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Utbildar i tillgänglighet- och bemötandefrågor samt otillgänglighet som diskrimineringsgrund.
Jag är först i Sverige med att driva ett privat ärende i domstol och vinna en rättegång med otillgänglighet som diskrimineringsgrund. Föreläsningarna är informativa och lärorika, men också lättsamma, humoristiska och ibland provokativa för att testa gränser för vad god tillgänglighet- och bemötande är. Företaget ”Livet rullar vidare” erbjuder också inventeringar av allmänna platser och publika lokaler utifrån ”Enkelt avhjälpta hinder”. Då kontrolleras den fysiska miljön, kommunikation och information i utomhus- och inomhusmiljöer.

Magnus Bolten

Magnus Bolten (han/honom) är en engagerad DEI-konsult med flerårig erfarenhet. Magnus fokuserar på vikten av mångfald & inkludering för att främja social sammanhållning. Med expertis inom inkluderande kommunikation, D&I-strategi och mångfaldsträning erbjuder Magnus heltäckande lösningar till organisationer som strävar efter att skapa inkluderande miljöer.
Magnus har lång erfarenhet av att jobba mot offentlig sektor, internationella icke-regeringsorganisationer, små och medelstora företag (SMEs) likväl som internationellt. Magnus vägleder organisationer i alla storlekar på deras D&I-resa. Ta kontakt med Magnus idag och ge dig ut på en transformerande väg mot en mer inkluderande framtid. Alla tjänster erbjuds på svenska, engelska men även tyska.
Make Equals logo

Make Equal

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. Vi flyttar fokus till hur alla kan vara en del av lösningen.
saknas

MEDIDA

Medida arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsintegrering.
Fokus ligger på metodutveckling för styrning, jämlikhetsanalys och statistikhantering. Medida har också gett ut boken Räkna med Jämlikhet samt är delägare i JÄMLEAN och Jämlikhetsresan.

PARSCAPERE UTBILDNINGAR AB

ParsCapere Utbildningar AB vill främja delaktighet för människor med normbrytande funktionsvariationer.
Jag heter Aline Groh och erbjuder föreläsningar, utbildningar, rådgivning och stöd för alla som vill bli bättre på att bemöta och inkludera människor med normbrytande funktionsvariationer. Utbildningar och föreläsningar är baserade på praktiska erfarenheter, forskning och berättelser av personer med normbrytande funktionsvariationer och skräddarsydda för just er, baserat på era erfarenheter och förutsättningarna.
Sara Wiggbergs logga

Sara Wiggberg

Med många års erfarenhet av ledarskap, jämställdhet, hållbar utveckling och affärsutveckling kan Sara Wiggberg erbjuda en rad lösningar för att tillgodose olika behov och målsättningar.
saknas
Susannas logga

Susanna Cederqvist – en bild av dyslexi

Susanna Cederquist / @ En Bild av Dyslexi hjälper dig förstå värdet av våra olika sätt att tänka och fungera. Som föreläsare, rådgivare och författare har hon sedan början av 2000-talet vidgat bilden av dyslexi, där även dyslexistyrkorna ryms.
– Bli mer kompetenseffektiv! Jag utbildar ledningsgrupper, HR och hela arbetsplatser om vinsterna med mångfald och att få vara “kompetenseffektiv”, som jag kallar det. Jag hjälper arbetsplatser, organisationer och företag att “kompetenseffektivisera” mera. Hur vi skapar tillgänglighet, internutbildningar som passar fler och vad tillgänglig text innehär. Att hitta hållbara arbetssätt och strukturer är lika viktigt som att förstå det dyslektiska tänkandet och dyslexistyrkorna, som idag är efterfrågade på arbetsmarknaden. Vi är olika och det är meningen, vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av det!

SUSANNE ÖBERG AB

Susanne Öberg AB jobbar med uppdrag inom ledarskaps,- organisations- och affärsutveckling med inriktning mot jämställdhet och hållbarhet.
Susanne har en bakgrund inom det gröna näringslivet med dess föreningar och företag samt är engagerad inom idrott.
Rulla till toppen