Let's chat!

Välkommen att kontakta oss på info@mangfaldsforetagarna.se eller kontakta någon i styrelsen direkt.

Söker du kompetens inom mångfald, jämställdhet, jämlikhet och normkritik? Då har du kommit rätt. Fyll i formuläret här så kommer du i kontakt med alla våra medlemmar.

Vår styrelse

Pernilla Alexandersson, ordförande

Branschanknytning: Sedan 2008 har Pernilla drivit företaget Add Gender som idag också har ett nätverk av över 100 certifierade normingenjörer.

Kontaktuppgifter: pernilla.alexandersson@addgender.se
076-787 78 77

Webbsidor: www.addgender.se

Engagemangets bakgrund: Pernilla var en av entreprenörerna som grundade branschorganistationen och nu är hon tillbaka i styrelsen.

Åsa Hägglund Larsson, ledamot

Branschanknytning: Driver Body Å Brain där hon hjälper företag at skapa en hälsofrämjande hållbar arbetsmiljö för att ingen ska behöva bli sjuk på sitt arbete eller tvingas byta arbete för att bevara hälsan.

Kontaktuppgifter:
info@bodyabrain.se
070-3725256

Engagemangets bakgrund:
Jag vill också genom mitt arbete hjälpa företag att se vilka vinster det hälsofrämjande hållbara arbetssättet har på lönsamheten, effektiviteten, produktiviteten men även kvalitén, arbetsglädje, trivsel och engagemang.

Dennis Kullman, kassör

Branschanknytning: Lång erfarenhet som ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i myndigheter och organisationer, såväl för det interna som det externt arbetet. Numera egenföretagare med uppdrag b la som utbildare, processledare och utvärderare.

Kontaktuppgifter:
denkullman@gmail.com

Engagemangets bakgrund: Jurist med inriktning på arbetsrätt och diskrimineringsfrågor. Tror på möjligheten att påverka och förändra normer och könsroller genom ett positivt engagemang.

Eva Åhlfeldt Brådhe, ledamot

Branschanknytning: Driver sedan 2018 Diversity Board för att förändra strukturen i maktens korridorer och få in fler perspektiv och förebilder i näringslivet.

Kontaktuppgifter:
eva.bradhe@gmail.com
070-632 27 70

Engagemangets bakgrund: Bidra till att skapa en ömsesidig nytta och en gemensam/enhetlig röst för alla som verkar inom perspektivet mångfald. Det är också viktigt att lyfta affärsnyttan utifrån fler perspektiv/mer mångfald.

Bild på Astrid

Astrid Deutschmann, ledamot

Branschanknytning: Kommer mer info

Kontaktuppgifter:
astrid@diversity4growth.com

Engagemangets bakgrund: Kommer mer info

Rulla till toppen