Landsomfattande turné med branschorganisationen Mångfaldsföretagarna

Under 2024 genomför vi en landsomfattande turné där våra medlemmar kommer att presentera sin expertis.

Medlemmarna kommer bland annat att dela med sig av tips och erfarenheter om hur ni kan arbeta praktiskt med jämställdhet, tillgänglighet och mångfald på er arbetsplats/i er verksamhet, om spännande forskning och ni får möjlighet att testa handfasta och praktiska verktyg och övningar.

Deltagarna och partners kommer att få möjlighet att möta våra medlemmar på plats, digitalt eller via inspelat material.

Turnén kommer att besöka städer fördelade över landet, från norr till söder. Vi inleder i Västerbotten/Norrbotten redan i december 2023. Under 2024 besöker vi ytterligare minst fyra städer.

Mångfaldsföretagarna är en branschorganisation som samlar landets främsta och mest kunniga företag inom områden som jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, diskriminering, normkritik, mångfald och inkludering.

Vi består av medlemsföretag som arbetar med mångfald på olika sätt, till exempel som konsulter, organisationsutvecklare, utbildare, grafiker, processledare, kommunikatörer, föreläsare, utvärderare och bokförläggare. Våra medlemmar erbjuder tjänster både för det interna och det externa arbetet med mångfald.

Vi söker nu partners!

Är ni intresserade av att vår turné besöker er organisation/stad? Vi håller på att sondera intresset för vår turné och söker samarbetspartners. Det kan till exempel vara stora eller små företag, länsstyrelser, kommuner, regioner/landsting, myndigheter, universitet/högskolor. Som samarbetspartner kan ni till exempel bidra genom att stå värd för ett arrangemang eller bidra med olika typer av resurser (såsom ekonomiska och materiella resurser och lokala nätverk).

Vill du samarbeta? Svara på vår samarbetsenkät som du kan läsa mer om här.

Eller kontakta oss på info@mangfaldsforetagarna.se eller kika under ”om oss” här på sidan för direktkontakt till någon i styrelsen.

Rulla till toppen